Carla van der Heijden

Carla heeft een academische opleiding theologie met als afstudeerrichting liturgiewetenschappen.
Daarnaast volgde zij cursussen op het gebied van gespreksvoering en geestelijke begeleiding, morele vorming, palliatieve zorg en hulp in de laatste levensfase.

Zij heeft ruim 25 jaar ervaring als pastor en geestelijk verzorger en begeleidde mensen met een zeer verschillende culturele en religieuze achtergrond.
Haar cliƫnten waren onder meer: studenten, gevangenen, daklozen, verslaafden, ouderen, zieken, mensen met psychische of lichamelijke beperkingen, stervenden.
Soms begeleidde zij ook de familie.

Vanuit haar eigen praktijk biedt zij geestelijke ondersteuning en begeleiding bij levensvragen en op scharniermomenten in het leven, bijvoorbeeld bij ziekte, verlies en rouw, of in de laatste levensfase.
Ook verzorgt zij rituelen bij deze belangrijke momenten, bijvoorbeeld uitvaarten.

Na het afronden van haar opleiding tot mediator en executeur van nalatenschappen sloot zich aan bij De NalatenschapsMakelaars.

Zij is lid van de Novex (Nederlandse Organisatie voor Executeurs), de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders en de VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers)
Zie ook haar LinkedIn-profiel en volg haar op Facebook en Twitter.

06 11 293 224            info@verhaalenrite.nl