Gespreksgroepen

Om in een kleinere of wat grotere groep een goed gesprek met elkaar te hebben is een goede gespreksleider belangrijk. Deze zorgt dat iedereen ruimte krijgt en zich veilig kan voelen.

Ik heb ervaring met het begeleiden van allerlei soorten gespreksgroepen. Soms hadden deze een thematisch karakter en werd het onderwerp voorbereid, door mij of door een van de deelnemers. Andere groepen waren meer gericht op het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Dan stond de onderlinge dialoog centraal.

Ik ben beschikbaar voor het begeleiden van dialoog- en discussiebijeenkomsten voor kleinere en grotere groepen, zowel eenmalig als voor een kleinere of grotere serie. Tarieven op aanvraag.