Laatste levensfase

Als het levensvooruitzicht beperkt is geworden en de laatste levensfase is aangebroken, is goede palliatieve zorg belangrijk. Geestelijke begeleiding kan dan heel belangrijk zijn. Vaak zijn er veel vragen en zelfs momenten van crisis. Ook familie en andere naasten maken een moeilijke en onzekere tijd door. Soms is er angst of boosheid. Vaak is er verdriet. Soms zijn er conflicten, of worden deze voorzien. Misschien wil men het contact met een familielid proberen te herstellen.

Soms is er gewoon de behoefte om allerlei zaken uit het verleden nog eenmaal naar boven te halen en daarmee het leven op een goede wijze af te ronden. Of is er de wens om op een goede manier afscheid te nemen van dierbare familie en vrienden.

Mogelijk kan al gezocht worden naar symbolen en rituelen waarmee de nabestaanden straks een herdenkingsdienst vorm kunnen geven.

Als geestelijk verzorger kan ik in deze fase van uw leven een eindje met u en/of met uw naasten mee op weg gaan. Samen kunnen we dan bezien wat goed is voor u en wat helpt om vrede te vinden.