NalatenschapsMakelaar

De NalatenschapsMakelaar neemt de zorg van erfgenamen uit handen door hulp te bieden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast verzorgen we de nalatenschapsplanning voor iedereen die zich realiseert dat het goed regelen van een nalatenschap de impact van het overlijden weliswaar niet minder maakt, maar de praktische zorgen daaromheen wel.

De wens van de erflater (of overledene) staat centraal in onze aanpak. Samen met de nabestaanden geven we uitvoering aan de afspraken, waarbij we rekening houden met de geldende wet en regelgeving. Onze dienstverlening is gericht op een harmonieuze afwikkeling van de nalatenschap, zodat nabestaanden het verlies van hun dierbare in rust kunnen verwerken. Als bedenker van het concept, hebben wij in de afgelopen jaren bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

Veel vragen komen van nabestaanden die geconfronteerd worden met schulden van de erflater. Wij helpen met de procedure van beneficiair aanvaarden en de afwikkeling van de nalatenschap. Zo hoeven de erfgenamen nooit meer te betalen dan er aan baten in de nalatenschap zitten. De rest van de schulden wordt dan kwijtgescholden.

Maar ook als er wel ruimschoots voldoende is, staan de erfgenamen voor de taak de nalatenschap goed af te wikkelen en te verdelen. Dat kan een bron zijn van tegenstellingen en conflicten in de familie. Soms is er geen testament en is men het er niet over eens wat de wens van de overledene zou zijn geweest. Maar ook als er wel een testament is kunnen er spanningen ontstaan.

Lees hier een interview waarin ik vertel over mijn ervaringen.

De NalatenschapsMakelaars vormen een organisatie waarin veel deskundigheid gedeeld wordt. We zijn met een 8-tal partners in het hele land en kunnen altijd hulp garanderen.

Bij het afwikkelen van een nalatenschap moet vaak een woning worden ontruimd. Gewoonlijk laat ik dat verzorgen door Pien van der Miessen. Een interview met haar is hier te lezen.

Bij de Novex rondde ik de Leergang Executele en Vereffening af.

Lees ook mijn blogs over een heftige ervaring die ik meemaakte, wat ik kan betekenen voor erfgenamen die het niet met elkaar eens zijn, en hoe ik als ritueel begeleider en executeur de uitvaart en afwikkeling verzorgde, de wet BetsMalafide incassobureaus en over een schuld die bij nader inzien geen schuld was en over de problemen waar ouders soms tegenaan lopen als ze voor hun kinderen alles goed willen regelen.