NalatenschapsMakelaar

Executeur en levensexecuteur

Hulp bij nalatenschappen met schulden

Advies over testamenten en levenstestamenten

Een dierbare is overleden en u moet de nalatenschap afhandelen. Of u wilt uw eigen nalatenschap nu wel eens goed geregeld hebben. U hoeft het niet alleen te doen. De NalatenschapsMakelaar  biedt deskundig en onafhankelijk advies, en praktische hulp.

Veel mensen die een nalatenschap moeten afwikkelen weten niet goed wat ze moeten doen, of hebben geen tijd voor al het werk dat een nalatenschap met zich meebrengt. Dat levert naast de gevoelens van rouw om het verlies van een dierbare, ergernis en stress op en soms ook problemen in de familie, die een lange nasleep kunnen hebben. Ik kan u helpen of het zelfs van u overnemen, zodat u geen zorgen meer hebt.

Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met schulden van de overledene, ook dan kan ik u helpen, met het verwerpen of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap en de vereffening. Zo hoeft u als erfgenaam nooit meer te betalen dan er aan baten in de nalatenschap zitten. De rest van de schulden wordt dan kwijtgescholden.

Testament

Niemand denkt graag na over het laatste afscheid. Erfenisplanning heeft dus meestal geen hoge prioriteit. Toch hoor ik opgeluchte geluiden van praktisch iedereen die ik heb geholpen bij het opstellen van een testament. Dat het zoveel rust geeft te weten dat het nu eindelijk goed geregeld is. En dat de wensen in het testament zijn opgenomen.

Ook uw kinderen, familie en andere nabestaanden zullen er blij mee zijn te weten dat is vastgelegd hoe u het wilt hebben. In die bijzondere tijd vlak na een overlijden worden familiebanden vaak aangehaald. Maar niet zelden zet een erfenis relaties flink onder druk. Om precies te zijn: één op de drie nalatenschappen leidt tot ruzie. Een testament voorkomt veel narigheid.

Executeur
De executeur zorgt dat uw wensen over uw nalatenschap, vastgelegd in uw testament, worden uitgevoerd. Zo hoeft u uw eigen dierbaren daar niet mee te belasten en u heeft de zekerheid dat de afwikkeling professioneel zal verlopen. U kunt mij benoemen tot uw executeur.

Levenstestament

Wie het echt goed regelt, is op alles voorbereid. Ook op het risico van wilsonbekwaamheid: de situatie dat u bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk niet meer zelf kunt of mag beslissen over uw eigen leven. In een levenstestament legt u vast wat u wilt dat er in bepaalde omstandigheden gebeurt en wie dat in zo’n geval mag doen namens u.

De vraag is: wie geeft u de volmacht om namens u te beslissen als u het zelf niet meer kunt? Op financieel gebied, maar ook over medische kwesties. U kunt één of meerdere personen benoemen. Denk aan iemand die over de financiële aangelegenheden gaat en aan iemand anders die over uw medische zaken mag beslissen. Ik help u met het opstellen van zo’n levenstestament.

Levensexecuteur

De levensexecuteur is degene die namens u en in opdracht van u beslist over belangrijke zaken als u dat zelf niet meer kunt, mag of wilt. Hebt u zelf niemand in uw omgeving die u die taken toevertrouwt? U kunt ook mij tot levensexecuteur benoemen

Lees hier een interview waarin ik vertel over mijn ervaringen.

Bij het afwikkelen van een nalatenschap moet vaak een woning worden ontruimd. Gewoonlijk laat ik dat verzorgen door Pien van der Miessen. Een interview met haar is hier te lezen.

Bij de Novex rondde ik de Leergang Executele en Vereffening af.

Lees ook mijn blogs over een heftige ervaring die ik meemaakte, wat ik kan betekenen voor erfgenamen die het niet met elkaar eens zijn, en hoe ik als ritueel begeleider en executeur de uitvaart en afwikkeling verzorgde, de wet BetsMalafide incassobureaus en over een schuld die bij nader inzien geen schuld was en over de problemen waar ouders soms tegenaan lopen als ze voor hun kinderen alles goed willen regelen.