Rituele begeleiding bij het begin van het leven

“Niemand ontkomt er aan – alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren:
nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld vandaag begint.”
Muus Jacobse

De geboorte van een kind is een klein wonder.

Veel mensen gaan met hun kind naar een kerk om het te laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de geloofsgemeenschap en de traditie waar de ouders zich bij betrokken weten.

Maar om allerlei redenen kan het zijn dat een traditionele doop minder voor de hand ligt en er toch de behoefte is aan een rituele samenkomst waarin gevierd wordt dat dit nieuwe kind opgenomen wordt in de grote gemeenschap van mensen. Dat het daarin een plaats krijgt en op weg gezet wordt.
En dat dit kind een gezegend mens mag zijn.

Samen met u kan ik zoeken naar woorden en gebaren om met u en uw familie en vrienden het begin van de levensweg van uw kind te vieren.