Rituele begeleiding bij afscheid, rouw en uitvaart

Als een dierbare overlijdt, is een mooi afscheid heel belangrijk.

Een afscheid dat past bij de overledene, maar ook bij de nabestaanden. Zo dat het hen troost biedt en kracht geeft om verder te gaan.

Dat kan een kerkdienst zijn, zoals die door de verschillende kerken wordt verzorgd. Voor veel mensen is dat vertrouwd en daarom willen zij dat zo. En dat is goed. Maar vaak is een kerk niet, of niet meer, de plaats waar de overledene of de nabestaanden zich geborgen weten. Een afscheid met een kerkdienst is dan minder vanzelfsprekend. Soms had de overledene wel een band met de christelijke traditie en de nabestaanden niet. 

Samen met u kan ik zoeken naar een vorm die bij u en de overledene past, met verhalen, gedichten, muziek of symbolen die uitdrukken wat u op zo’n moment gezegd en gedaan wilt hebben, en wat u goed doet.

Als u dat wilt kan ik de hele bijeenkomst leiden. Maar ik kan ook slechts enkele elementen verzorgen, of alleen een toespraak houden. Het gaat er om dat alles wat voor u belangrijk is, op een waardige manier een plaats zal krijgen, en recht gedaan wordt aan de overledene en aan uw gevoelens als nabestaande.

Om alles goed te laten verlopen werk ik samen met uw uitvaartverzorger. Zie ook de pagina met links voor verwijzingen.

De kleding die ik draag stem ik af met de opdrachtgevers. Soms wordt de voorkeur gegeven aan een toga. Een andere keer draag ik een eenvoudige donkere rok, als dat beter aansluit bij de sfeer van de bijeenkomst.

Reacties

“Nadien vaak compliment gehad omtrent de mooie en waardige herdenkingsdienst, dit vooral mede dankzij jou!”.

“Op de begrafenis plechtigheid van mijn zwager heeft U voor ons gevoel een zeer mooie en toepasselijke toespraak gehouden. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor.
Wij willen U daarvoor bedanken en tevens voor de goede zorgen”.

“Wij willen je nog danken voor de mooie uitvaart die je enkele maanden geleden voor onze vader hebt verzorgd. Onze hele familie kijkt er met een goed gevoel op terug”.

“We hebben veel complimenten gehad over de uitvaart, fijn dat je daar aan hebt bijgedragen en voor mijn moeder kon zeggen wat wij niet konden.”

Carla van der Heijden uitvaart

“Wij willen U graag nogmaals bedanken voor de mooie dienst bij het afscheid van Tante. Onze Oom heeft na de dienst wel een keer of 10 gezegd dat hij het 100 procent goed vond. Zijn eigen woorden waren: “100 procent goed, kon niet beter!”

“Mag ik je hartelijk danken en een zoen geven!”

“Ik bewaar alleen maar goede herinneringen aan de uitvaart.”